• 18
  • مرداد
  • 0
سمعک در کودکان HEARING AID FOR CHILDREN

سمعک در کودکان HEARING AID FOR CHILDREN

🔵انتخاب ویژگیهای سمعک مناسب برای کودکان:
بعد از کاندیداتوری نوبت به انتخاب صحیح سمعک مناسب برای کودکان است .
✅همانطور که همه میدانیم سمعک مناسب برای کودکان سمعک های پشت گوشی است، زیرا کودک دائما در حال رشد است و احتمال تعویض قالب در فواصل زمانی کوتاه همیشه وجود دارد.

⭕️ سمعک های پشت گوشی با توجه به قدرت و میزان تقویت و امکانات جانبی در اندازه ها و سایزهای متفاوتی وجود دارند و امروزه سمعک های پشت گوشی بسیار کوچک طرفداران زیادی دارند اما انچه که مهم است این است که نباید کارایی سمعک فدای زیبایی ظاهری آن شود و این چیزی است که درمانگر باید دقیقا به والدین توضیح دهد. سمعک ها باید دقیقا بر اساس کاهش شنوایی کودک انتخاب شوند زیرا سمعکی که قدرت کمتر و یا بیشتر از کاهش شنوایی کودک داشته باشد، اهداف تقویت را فراهم نخواهد کرد. سمعک هایی که بهره و خروجی بالایی دارند دارای نویز داخلی بالاتری نیز هستند که کیفیت صدای سمعک را برای کاهش شنوایی های کمتر، نامناسب می سازد.