• 9
  • شهریور
  • 0
دومین نمایشگاه کارآفرین به مناسبت هفته دولت در اهواز

دومین نمایشگاه کارآفرین به مناسبت هفته دولت در اهواز

دومین نمایشگاه کارآفرینی در اهواز به مناسبت هفته دولت از تاریخ6 شهریور تا 9 شهریور برقرار است .
شنوایی سنجی اهواز در این نمایشگاه شرکت کرده است . با حضور در غرفه بهزیستی و انجام تست های شنوایی از کودکان 3 تا 6 سال به صورت رایگان به طرح بزرگ غربالگری بهزیستی کمک میکند در ضمن در این غرفه علاوه بر تست های شنوایی بینایی سنجی نیز به صورت رایگان انجام می شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا