پیرگوشی

پیرگوشی

1)پیرگوشی می تواند یکی از دلایل وزوز گوش باشد. در موارد بسیاری کم شنوایی پیشرونده بهمراه وزوز در افراد مسن دیده می شود. این علایم می تواند نشان از پیرگوشی باشد. معمولا وزوز های ناشی از پیرگوشی رشد سریع ندارند و به ارامی و با گذر سن بیشتر احساس می شوند. در بسیاری موارد با استفاده از سمعک این وزوز ها کاهش یافته و یا حذف می شود.
2)نویز بلند و یا شوکی مانند ضربه به سر یکی دیگر از دلایل وزوز گوش بشمار می رود. این نوع وزوز معمولا دارای شروع و رشد سریعی است . بطوری که بیمار سرعت رشد و افزایش نمود وزوز را براحتی احساس می کند.
3)وزوز های دارای pitch پایین معمولا به دلیل بیماری منیر رخ می دهند.
4)کم شنوایی سنسوری نورال معمولا وزوز دارای pitch بالا ایجاد می کنند.
5) افرادی که از داروهای سمی برای گوش استفاده می کنند ممکن است دچار کم شنوایی و وزوز گوش شوند‌