آزمایش شنوایی کودکان و نوزادان

آزمایش شنوایی کودکان و نوزادان

آزمایشات شنوایی کودکان و نوزادان
یکی از آزمایشات خوب و دقیق جهت ارزیابی شنوایی کودکان و نوزادان و حتی بزرگسالان تست ABR می باشد.
این تست معمولا در حالت خواب برای کودک انجام می شود .
بعد از پاک نمودن پوست سر در ناحیه پیشانی و پشت گوشها و چسباندن الکترود و قرار دادن یک بلندگوی خیلی کوچک در گوش تست شروع می شود.
جوابهای تست ABR معمولا بصورت امواج مغزی ثبت می شوند. و با مقایسه این امواج آستانه شنوایی کودک مشخص می شود . این تست برای کودکانی که والدین آنها کم شنوا هستند یا تکلم کودک دچار تاخیر شده یا کودک ارتباط شنوایی خوبی ندارد انجام می شو. در این تست معمولا نیازبه همکاری کودک نیست (کودک در حالت خواب است) و پاسخها بصورت اتوماتیک با فرستادن صدا در گوش کودک بدست می آید.