سرگیجه در کودکان2

سرگیجه در کودکان2

بنظر میرسد که سرگیجه فقط درافراد مسن اتفاق می افتد، ودر کودکان دیده نمی شود،اما سرگیجه در کودکان گرچه شایع نیست اما به شکل ها و
دلایل مختلف دیده می شود.
سرگیجه به دلیل ضایعات دهلیزی گوش داخلی می تواند با مشکلات زیر همراه باشد.
-کاهش شنوایی حسی عصبی یک طرفه
-کاهش شنوایی حسی عصبی دو طرفه
- بعد از بیماری های ویروسی مانند سرخک ، اوریون، مننژیت، ضربان سر و مسمومیت های دارویی که روی گوش اثر می گذارند (خصوصا بستری
شدن کودک در ای سی یو ) 
 
*سن راه رفتن در کودکان معمولا از 11 ماهگی شروع میشود چنانچه کودکی تا 18 ماهگی هنور توان ایستادن و خصوصا راه رفتن نداشته باشد
ممکن است دچار کم کاری قسمت تعادلی گوش داخلی باشد.
 کودکانی که کم شنوایی عمیق دو طرفه دارند هم ممکن است تا 18 ماهگی تاخیر در راه رفتن داشته باشند.
کودکان کم شنوا که مدرسه می روند ممکن است در تاریکی دچار اختلال در حرکت شوند.
 
*کودکانی که دچار کم شنوایی و عدم تعادل میباشند به علل مختلف ممکن است دچار این اختلالات باشند.
-بیماری ها
-اختلالات مادر زادی تکان و صدمات مغزی
- شکستگی های سر
-ضایعات دهلیزی مرکزی
 
*تست های تشخیصی برای این کودکان ابتدا دو تست 
ABR_OAE 
می باشد که گوش داخلی و عصب شنوایی را بررسی میکند .
سپس می توان تست های مخصوص سرگیجه و تعادل را انجام داد ( این تست ها در کودکان با احتیاط و محدودیت های خاص انجام می شود).