بد شنوایی و درمان آن

بد شنوایی و درمان آن

افرادیکه بد شنوایی دارند عموما ممکن است که شنوایی نرمالی داشته باشند، اما در درک کلمات مخصوصا در محیط های شلوغ اشکال داشته باشد.

بد شنوایی چیست و علائم آن به چه شکل می باشد؟

این افراد عموما شنوایی نرمال دارند و آزمایشات شنوایی انها نرمال نشان میدهد ولی اشکال در درک کلمات مخصوصا در محیط های شلوغ دارند.

والدین انها معمولا میگویند ارتباط آنها با همسالان شان کم است.

حرف شنوی ندارند و کم توجه هستند

به برخی صدا ها واکنش زیاد نشان میدهنداز جا میپرند یا گوشهایشان را میگیرند

علاقه مندی زیاد به موسیقی دارند

تاخیر در یادگیری کلمات دارند.

عدم علاقه به گوش دادن داستان دارند

عدم تمایل به باز گویی داستان دارند

حواس پرتی هنگامی که برای کودک داستان خوانده می شود.

برای آن که به مطلب گوش دهد ، باید دائم حواس او را جمع کرد

علل بد شنوایی

عفونت های مکرر گوش میانی

علل ارثی و ژنتیکی

علائم 

1-ارتباط کلامی او با همسالانش کم می شود

2- حرف شنوی ندارد و کم توجه است.

3-به برخی صدا ها واکنش نشان میدهد و احساس درد درگوش میکند

4-فقط به مطالبی که دوست دارد توجه میکند

5-در کلاس درس پیشرفت خوبی ندادرد. اما در منزل بصورت انفرادی کاملا خوب است

درمان

بهترین درمان در مورد این کودکان و حتی بزرگسالان صوت درمانی میباشد.

در این روش در هر جلسه (حدودا 30دقیقه)فرد تحت توانبخشی قرار گرفته و به صورت تدریجی مشکلات درکیفرد کمتر می شود تا اینکه به مرحله دلخواه برسد.