• 18
  • مرداد
  • 0
کم شنوایی یکطرفه در کودک UNILATERAL HEARING LOSS  IN CHILDREN

کم شنوایی یکطرفه در کودک UNILATERAL HEARING LOSS IN CHILDREN

🔵برخی ملاحظات بسیارمهم در کودکان مبتلا به کاهش شنوایی
کاهش شنوایی یکطرفه باعث اختلال در درک گفتار در محیط های شلوغ و اشکال در جهت یابی می شود، به همین دلیل برای کاهش این عوارض تقویت مطرح میگردد اما همیشه این سئوال وجود دارد که آیا تقویت در گوش آسیب دیده تمام مشکلات را حل می کند ؟ در همین رابطه دو نکته بسیار مهم مطرح است :

♻️1. میزان کارایی تقویت در کاهش شنوایی های یک طرفه با توجه به میزان کاهش شنوایی متفاوت است. اگر کودک مبتلا به کاهش شنوایی متوسط و کمتر است، تقویت میتواند در کاهش اثرات نامطلوب کاهش شنوایی یک طرفه موثر باشد اما اگر کودک مبتلا به کاهش شنوایی شدید و عمیق است مزایای تقویت سمعک همیشه در پاره ای از ابهام قرار دارد زیرا در این موارد اثرات تداخل دو گوشی و اعواج ناشی از تقویت زیاد و اثر آن روی گوش بهتر، مزایای تقویت را کمرنگ می سازد. در این موارد گزینه های دیگر تقویت در کاهش شنوایی های یک طرفه جایگزین سمعک های مرسوم می شوند. لازم به ذکر است که همیشه یک دوره آزمایشی استفاده از این وسایل و گرفتن فیدبک از عملکرد کودک از والدین و مربی های کودک می تواند کمک کننده باشد.