سمعک چیست؟

سمعک چیست؟

سمعک چیست ؟
سمعک (به انگیسی: Hearing
Aids) به تقویت کننده الکترونیکی کوچکی گفته
می شود که به افراد در شنیدن صداها کمک قابل توجهی می کند.  علی رغم تصور
برخی، مکانیزم کار سمعک نیز بسیار ساده است. در حقیقت انواع سمعک با تقویت صدا
برای افراد کم شنوا، سبب می شود که این افراد قادر به شنیدن تمامی صداها باشند.
بدین ترتیب افراد کم شنوا نیز می توانند به سادگی با دیگران ارتباط برقرار نموده و
مانند هرکس دیگر در فعالیت های اجتماعی حضوری مستمر و مفید داشته
باشند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی متخصصان موفق به ساخت انواع مختلف سمعك
گشته اند. شاید تعجب کنید اگر بدانید سمعک انواع بسیار گوناگونی داشته و هر کدام
قیمت خاص خود را دارند. البته امروزه انواع سمعک نامرئی نیز توسط شرکت های
مختلفی تولید می شود که هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. جالب است بدانید
که قیمت سمعک نامرئی نیز به آن صورت بالا نیست و بسیاری از کاربران آن ها تهیه و
از آن استفاده می کنند. با این حال در سمعک های روز، تاکید بر این است که اولا
کاربری و استفاده از آن ساده تر باشد و فرد در مکالمات روزانه، استفاده از
تلفن یا تماشای تلویزیون و … احساس راحتی کند. ثانیا در طراحی آن از تقویت
صداهای مزاحم محیطی نیز کاسته شود. طبیعی است که افرادی که از سمعك استفاده
می کنند، در مقایسه با افراد کم شنوایی که از آن استفاده نمی کنند، به مراتب
از درک گفتاری بهتری برخوردار می باشند.
سمعک چیست ؟
سمعک (به انگیسی:
( Hearing Aid
 به تقویت کننده الکترونیکی کوچکی گفته
می شود که به افراد در شنیدن صداها کمک قابل توجهی می کند.  علی رغم تصور
برخی، مکانیزم کار سمعک نیز بسیار ساده است. در حقیقت انواع سمعک با تقویت صدا
برای افراد کم شنوا، سبب می شود که این افراد قادر به شنیدن تمامی صداها باشند.
بدین ترتیب افراد کم شنوا نیز می توانند به سادگی با دیگران ارتباط برقرار نموده و
مانند هرکس دیگر در فعالیت های اجتماعی حضوری مستمر و مفید داشته
باشند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی متخصصان موفق به ساخت انواع مختلف سمعك
گشته اند. شاید تعجب کنید اگر بدانید سمعک انواع بسیار گوناگونی داشته و هر کدام
قیمت خاص خود را دارند. البته امروزه انواع سمعک نامرئی نیز توسط شرکت های
مختلفی تولید می شود که هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. جالب است بدانید
که قیمت سمعک نامرئی نیز به آن صورت بالا نیست و بسیاری از کاربران آن ها تهیه و
از آن استفاده می کنند. با این حال در سمعک های روز، تاکید بر این است که اولا
کاربری و استفاده از آن ساده تر باشد و فرد در مکالمات روزانه، استفاده از
تلفن یا تماشای تلویزیون و … احساس راحتی کند. ثانیا در طراحی آن از تقویت
صداهای مزاحم محیطی نیز کاسته شود. طبیعی است که افرادی که از سمعك استفاده
می کنند، در مقایسه با افراد کم شنوایی که از آن استفاده نمی کنند، به مراتب
از درک گفتاری بهتری برخوردار می باشند.